انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


سمینار"ارزیابی سیاست های تقاضای حمل و نقل در راستای دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری"گسترش معضلات حمل و نقل ریلی و هزینه های هنگفت اقتصادی-اجتماعی آن، استفاده از رویکرد مدیریت تقاضای حمل و نقل را با هدف استفاده کارآمدتر از منابع حمل و نقلی جامعه به دنبال داشته است. از آنجا که به دلایلی چون فقدان فناوری و هزینه زیاد به هنگام‌سازی آن، هزینه زیاد تغییر عادات حمل و نقلی شهروندان در بازه های بلند مدتی پابرجا می مانند، لزوم اتخاذ سیاست های کارآمدتر بر متخصصان زمینه حمل و نقل پوشیده نیست. از این رو دانشکده‌ی مهندسی راه‌آهن درپی سلسله سمینارهای حمل ونقل و لجستیک اقدام به برگزاری سمینار "ارزیابی سیاست‌های تقاضای حمل و نقل در راستای دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری" در تاریخ 11 آبان 1395 طی ساعات 13 تا 15در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی راه‌آهن با حضور دکتر مرتضی باقری عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن و دکتر مهدی استادی جعفری مدرس دانشگاه آزاد نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۱۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای دکتر مهدی استادی جعفری

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد