انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


برگزاری کارگاه MBTIانجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن این رویداد را در روز پنجشنبه 29 مهر ماه و پنجشنبه 6 آبان ماه با حضور مهندس محمد حسین میرمجیدی یکی از فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی راه‌آهن برگزار کرد. شرکت کنندگان بر اساس میزان برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی زیر تفکیک شدند:

1) شیوه ی دریافت انرژی فرد

2) انواع اطلاعاتی را که افراد بیشتر متوجه می شوند

3) چگونگی تصمیم گیری فرد

4) شیوه ی سازمان دهی دنیای بیرون

در این کارگاه الگوهای رفتاری افراد شناسایی شده و آنها به یکی از 16 تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت داده شدند. با این کار افراد شرکت کننده چارچوب جامع تری جهت شناخت بهتر خود و دیگران به دست آوردند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سالن امیرکبیر دانشکده مهندسی راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

17 نفر

Image

ساعت برگزاری

18 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای مهندس محمدحسین میرمجیدی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد