انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


گردهمایی هیئت رئیسه دانشگاه با وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت رجامراسم گردهمایی پیشکسوتان و بنیانگذاران دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محسن پورسیدآقایی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن، محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر، نصر آزادانی معاون ساخت و توسعه زیربناهای راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، محمدزاده معاون زیرساخت شرکت راه آهن و اعضای هیئت علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

پس از انجام سخنرانی رئیس دانشگاه علم و صنعت، رئیس دانشکده راه آهن، مدیرعامل شرکت راه آهن و وزیر راه و شهرسازی از مهندس سعیدی کیا، صادق افشار، محمد سعید نژاد، عبدالله نوروزی، خسرو آذری، ناصر پورمیرزا، دکتر حسن مقبلی، دکتر محمد منتظری، محمد رضا عدل پرور، مهندس اردشیر اعتمادی، هوشنگ شاداب و خانواده مرحوم دکتر اسلامی لاری به عنوان پیشکسوتان و بناینگذاران دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت تقدیر به عمل آوردند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آمفی تئاتر دانشکده راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۵ / ۰۴ / ۱۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

70 نفر

Image

ساعت برگزاری

22 : 00 - 19 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای دکتر محمدعلی برخورداری

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد