انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


سمینار "برآورد هزینه های تصادفات رانندگی"در ادامه سلسله سمینار های آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک، سمینار "برآورد هزینه های تصادفات؛ تئوری ها" در تاریخ 29 اردیبهشت سال 1395توسط استاد گرامی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر آیتی که از فعالان در زمینه ایمنی جاده ای می باشند، در آزمایشگاه حمل و نقل دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.

ایشان ضمن اشاره به این نکته که در علوم محض هرچه به علم افزوده شود ارزشمند است، بیان داشتند که در در دنیای امروز آنچه در علوم مهندسی مهم ، موثر و معیار سنجش در علوم مهندسی است ارزیابی اقتصادی منافع و هزینه ها می باشد.همچنین یکی از چالش های مهم در صنعت حمل و نقل که هزینه زیادی را بر جوامع تحمیل می نماید تصادفات است و هرچه تعداد تصادفات بیشتر باشد ، تخصیص بودجه بیشتر در زمینه ارتقا ایمنی جاده ها را می طلبد و باید در جهت داخلی سازی هزینه های خارجی تلاش نمود.

چراکه83 درصد هزینه های کاهش سلامت و تخریب محیط زیست مربوط به حمل و نقل جاده ای، 14 درصد به حمل و نقل هوایی و 2 درصد به حمل و نقل ریلی اختصاص دارد که این موضوع به نقش کلیدی حمل و نقل ریلی در افزایش سلامت و حفظ محیط زیست اشاره می کند.

طبق بررسی های صورت گرفته توسط بنده،در سال 1381 نرخ بازگشت سرمایه گذاری در ایمنی ترافیک کشور ایران برابر 30 درصد بوده است، به عبارت دیگر در هرسال 3/5 برابر میزان سرمایه گذاری شده در زمینه ایمنی ترافیک به کشور بر می گردد.

در انتها جلسه ، جناب آقای دکتر آیتی از آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک بازدید نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

آزمایشگاه حمل و نقل دانشکده راه آهن

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۲ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

جناب آقای دکتر اسماعیلی آیتی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

سخنران
تصاویر رویداد