انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران


طرح جمع آوری باطری‌های فرسودهانجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری دانشکده‌های ریاضی و مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به انجام طرحی مبنی بر جمع‌آوری باطری‌های فرسوده نمود.

برای این منظور محفظه‌های جداگانه‌ای برای جمع‌آوری باطری‌ها در سطح دانشگاه پخش گردید.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده عمران،ریاضی و مهندسی شیمی

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۰۳ / ۲۰

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

تصاویر رویداد