انجمن علمی دانشکده مهندسی برق


سمینار آموزش نکات رزومه نویسی و مصاحبه شغلیدر فضای کنونی بازار مهندسی بعد از انتشار آگهی های استخدام سیلی از رزومه ها به کارفرمایان ارائه می شود و تنها شانس یک شخص جهت حضور در جلسه مصاحبه به چشم آمدن رزومه ی اوست. در صورتی که رزومه ی وی بین رزومه های کاندید جهت مصاحبه قرار گیرد، تا این مرحله او برنده شده است. یعنی این شخص یک رزومه ی برنده داشته است. این شخص باید توجه داشته باشد همانطور که خود را مستحق نشستن در یک صندلی دانشگاهی دانسته و برای آن زحمت کشیده، برای رسیدن به یک شغل ایده آل نیز باید تلاش کند.

در این سمینار در خصوص نحوه ی نوشتن رزومه ی کاری و نحوه ی آمادگی جهت شرکت در جلسه مصاحبه شغلی به همراه سایر موارد آموزش داده شد.

سخنران این سمینار جناب آقای مهندس سید امیر سعادتجو، دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران بودند.   

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

سالن ملاصدرا دانشکده برق

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۰۳

Image

تعداد شرکت کنندگان

70 نفر

Image

ساعت برگزاری

14 : 00 - 11 : 45

Image

ارایه دهنده

جناب آقای دکتر سید امیر سعادت جو

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

سخنران
تصاویر رویداد