انجمن علمی دانشکده مهندسی برق


دوره ی مبانی برنامه نویسیاغلب دانشجویان رشته های مختلف با درس مبانی برنامه نویسی و برنامه نویسی به زبان C++ مشکل دارند و کلاس های دانشگاه برای رفع نیاز آن ها کافی نیست. با توجه به نیاز مبرم دانشجویان به یادگیری زبان برنامه نویسی C++ انجمن علمی برق تصمیم گرفت با برگزاری دوره ی مبانی برنامه نویسی در جهت رفع این نیاز دانشجویان گام بردارد. این دوره ویژه ی دانشجویان ورودی تمامی رشته های مهندسی بود.

مدرس این دوره خانم زهرا صادقی عدل از دانشجویان رشته ی مهندسی کامپیوتر بودند. این دوره ی 32 ساعته به مدت 8 هفته برگزار شد. برخی از شرکت کنندگان این دوره از دانشجویان خارج از دانشگاه علم و صنعت بودند.

سرفصل مطالب:

  • الگوريتم و فلوچارت

  • انواع متغير و دستورات شرطي

  • انواع حلقه

  • پوینتر

  • فایل

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مهندسی برق

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۲۵

Image

تعداد شرکت کنندگان

20 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 08 : 00

Image

ارایه دهنده

خانم زهرا صادقی عدل

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

سخنران
تصاویر رویداد