انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو


دوره آموزشی نرم افزارCATIAنرم افزار CATIA یک نرم افزار جامع مربوط به تمام رشته¬ها و گرایش¬های مهندسی و یکی از مهم¬ترین و جامع¬ترین نرم افزارهای مورد نیاز یک مهندسی به منظور شبیه¬سازی و مدل¬سازی می¬باشد. فراگیری نرم افزار CATIA به دلیل انجام پروژه¬های پیچیده است و امکان تجزیه و تحلیل بسیاری از پدیده¬های پیچیده و دقیق مهندسی را نیز در خود فراهم کرده است. انجمن علمی مهندسی خودرو اقدام به برگزاری کلاس¬های آموزشی نرم افزار CATIA در دو دوره¬ی جداگانه¬ی مقدماتی و پیشرفته کرده بود تا افراد مختلف با توجه به سطح توانایی خود یک دوره را انتخاب نمایند.  شروع کلاس¬ها از تاریخ 9/8/95 و پایان دوره در تاریخ 12/9/95 بود. مدرس این دوره جناب آقای دکتر رحیمی از اساتید نقشه کشی صنعتی دانشکده¬ی مکانیک بودند. در این دوره مطالبی همچون sketcher ، Design Wireframe and Surface،Part Design ،Assembly Design ، Drafting، Material Library در دوره¬ی مقدماتی به مدت 20 ساعت و مطالبی مانند Catalogue Editor و Weld design و بسیاری مطالب دیگر در دوره¬ی پیشرفته به مدت 40 ساعت آموزش داده شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده مهندسی خودرو

Image

تاریخ برگزاری

یکشنبه

۱۳۹۵ / ۰۸ / ۰۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

10 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 15 : 00

Image

ارایه دهنده

آقای دکتر رحیمی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی خودرو

تصاویر رویداد