انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


آموزش نرم‌افزار GISGIS ، نرم افزار سیستم‌اطلاعات جغرافیایی است که مجموعه‌ای قوی از امکانات و قابلیت‌ها بوده که به اخذ و ذخیره سازی و سپس تحلیل و پردازش داده ها می پردازد.مهمترین مرحله در این نرم افزار، ورود اطلاعات است. در GIS دو بخش اطلاعات‌مکانی (نشان دهنده موقعیت و شکل عوارض) و توصیفی (بیانگر ویژگی ها وخصوصیات عوارض) موجود در یک نقشه بطور مستقل ولی مرتبط وارد می‌گردد. هدف نهایی GIS ایجاد یک مدل سه بعدی از دنیای واقعی است چرا که این نرم‌افزار به دلیل مختصات دار بودنش، هر عارضه ای را که ترسیم می کند با همان‌ مختصات در طبیعت قابل تطابق، دسترسی و مشاهده است.این نرم افزار در رشته شهرسازی دارای اهمیت می باشد و به درخواست دانشجویان شهرسازی انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی‌ دوره‌ای جهت آموزش نرم افزار GIS توسط مهندس حمیدرضا تلخابی برگزار کرد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

8 نفر

Image

ساعت برگزاری

14 : 00 - 09 : 00

Image

ارایه دهنده

حمیدرضا تلخابی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد