انجمن علمی دانشکده مهندسی برق


مسابقه ی کارگاه برقکارگروه مسابقات انجمن علمی  دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، به منظور آشنایی دانشجویان ورودی با فضای علمی و آزمایشگاهی مهندسی برق اولین مسابقه دانشکده ای " مسابقه ی کارگاه برق" را با موفقیت برگزار کرد. برای آمادگی دانشجویان جهت شرکت در مسابقه  نیز دو جلسه آموزشی، تئوری و عملی تدارک دیده شد تا شرکت کنندگان با کارگاه برق و مسابقه آن آشنا شوند.

جلسه ی آموزشی تئوری در روز چهارشنبه ۲۴ آبان و جلسه ی آموزشی عملی در روز چهارشنبه ۲۶ آبان برگزار شدند. مسابقه کارگاه برق نیز پس از برگزاری این دو جلسه ی آموزشی، در روز سه شنبه ۲ آذر ماه برگزار شد.

این مسابقه در دو مرحله انجام گرفت. شرکت کنندگان به صورت گروه های دو نفره به رقابت پرداختند در ابتدا یک مدار ساختمانی وسپس سک مدار کنتاکتوری را بستند. در نهایت نیز یک گروه به عنوان برنده اعلام و به اعضای گروه برتر، جوایز اهدا شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کارگاه برق دانشکده مهندسی برق

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۰۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

15 نفر

Image

ساعت برگزاری

15 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

استاد میرشفیعی

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

سخنران
تصاویر رویداد