انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


اهدای 250 عدد کتاب به انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایرانانتشارات کلهر در ادامه حمایت هایی که برای تهیه کتاب جهت هدیه دادن به ورودی ها داشت با اهدا 250 کتاب به انجمن علمی معماری و شهرسازی نقش خود را در زمینه پیشرفت علمی کشور ایفا کرد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دفتر انجمن علمی معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۱۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

13 : 00 - 12 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد