انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


تهیه کتاب برای ورودی های سال 1395همانطور که از اسم انجمن علمی نیز این برداشت می شود که به فعالیت های علمی و ارتقا سطح علمی دانشجویان بپردازد پس برای اهدا جوایزی ناقابل جهت خوش آمدگویی به ورودی های 1395تصمیم به تهیه جوایزی گرفتند که پیرو اهداف انمجن یعنی ارتقای سطح علمی باشد که این تصمیم به تهیه کتاب هایی متناسب با سطح ورودی ها منتهی شد.

پیرو اهداف مذکور انجمن علمی با همکاری جناب آقای مرتضی صدیق از اساتید محترم دانشکده معماری و شهرسازی با انتشارات کلهر ارتباط برقرار کرده و با حمایت آنان 35 کتاب و 25 کتاب نیز توسط خود انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه شد و پس از بسته بندی در خور و شایسته نام انجمن علمی به دانشجویان جدید الورود در جشن ورودی ها اهدا شد.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دفتر انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۷ / ۰۷

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 11 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد