انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


زیباسازی معابر شهری منطقه پالیزیانجمن علمی معماری و شهرسازی با توجه به اهمیت کار آفرینی، ایجاد درآمد و ایفا کردن نقشی مفید در ساختن شهری زیبا تر دست به همکاری با سازمان زیبا سازی و شرکت برین فکر زد.

در راستای اهداف ذکر شده و پیرو جلسه ای که با این نهاد ها برگزار شد انجمن علمی معماری به همکاری برای زیباسازی معابر شهری در منطقه پالیزی پرداخت. که این فعالیت با استقبال مردمی همراه شد.

این فعالیت دو روزه در تاریخ 12/5/95 الی 13/5/95 و از ساعت 10:00 تا 23:00 انجام گرفت.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

تهران- منظقه پالیزی

Image

تاریخ برگزاری

سه شنبه

۱۳۹۵ / ۰۵ / ۱۲

Image

تعداد شرکت کنندگان

5 نفر

Image

ساعت برگزاری

23 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد