انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


عکاسی و ایجاد آرشیو از پروژههای پایان ترم دانشجویاندر رشته هایی همچون رشته ی معماری که بسی از دانش دانشجویان با تبادل تجارب یکدیگر به دست می آید و دیدن یکی از اصول مهم در ارتقای سطح دید و تفکر آنان می باشد. وجود یک آرشیو جامع از کارهای مختلف انجام شده در دروس گوناگون بسیار حایز اهمیت است.

در پی تفکر مذکور انجمن علمی دانشکده معماری و شهر سازی با عکاسی از طرح ها و پروژه های ارایه شده دانشجویان معماری در تاریخ 21 تیرماه سال 1395 به جمع آوری آنها و ایجاد یک آرشیو مفید پرداخت. که این آرشیو در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده معماری و شهرسازی

Image

تاریخ برگزاری

دوشنبه

۱۳۹۵ / ۰۴ / ۲۱

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

12 : 00 - 10 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد