انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


بازدید علمی از بافت تاریخی شهرستان ورامیننظر به این که معماری اسلامی یکی از شاخه های مهم و ارزشمند معماری ایرانی است که بخش مهمی از هویت ملی و تاریخی ایرانی را در بر دارد شناخت و لمس آن برای هر دانشجو معماری ایرانی ضروری ولازم است.از این رو انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی تصصمیم بر آن‌داشت که طی یک بازدید علمی در جهت ارتقای سطح آگاهی دانشجویان در این مبحث گام بردارد.

پیرو هدف مذکور انجمن علمی به برگزاری بازدید علمی ورامین در تاریخ 6/3/95 دست زد.طی این اردو یک روزه دانشجویان به همراهی اساتیدی همچون دکتر علی‌اکبر و دکتر کاظم پور در ابتدا از کارگاه مجهزی در ارتباط با معماری اسلامی دیدن کردند که این کارگاه در زمینه ساخت مصالح سنتی همچون کاشی معرق،کاشی هفت رنگ ، آجر و.. و همچنین ساخت مقرنس فعالیت میکند و طی این بازدید دانشجویان از تجارب کاری آنان در زمینه های ذکر شده بهره مند شدند پس از آن به بازدید نمونه های تاریخی و ارزشمند ورامین پرداختند. این بازدید با استقبال دانشجویان آغاز و با خرسندی آنان پایان یافت.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

شهرستان ورامین

Image

تاریخ برگزاری

پنجشنبه

۱۳۹۵ / ۰۳ / ۰۶

Image

تعداد شرکت کنندگان

35 نفر

Image

ساعت برگزاری

17 : 00 - 07 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تصاویر رویداد