انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کارگاه مسیریابی شغلی و تیپ شناسی شخصیتی مبتنی بر روش MBTICinque Terre

اطلاعات رویداد????ثبت نام حضوری???? ❇️لطفا در هنگام ثبت نام کارت دانشجویی به همراه داشته باشید❇️

انجمن علمی برگزارکننده