انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


همایش بهینه سازی توزیع واگن های باریانجمن علمی مهندسی راه آهن همایش بهینه سازی توزیع واگن های باری را برگزار می کند :

این همایش به همت دانشکده و انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در روز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در کلاس vip 2 دانشکده مهندسی راه آهن برگزار می شود.

دکتر روح الله خلیلی از برترین اساتید دانشگاه بوستون برای حاضرین از اهمیت حمل و نقل ریلی و جایگاه ایران در این صنعت صحبت خواهند کرد و راهکار هایی پیرامون بهینه سازی واگن های باری در اختیار اساتید دانشکده و     علاقه مندان ارائه خواهند داد.

حضور در این همایش برای عموم آزاد و رایگان است.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادمراجعه به انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

انجمن علمی برگزارکننده