انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


همایش هرآنچه که یک مهندس باید در مورد بازاریابی بداندانجمن علمی مهندسی راه آهن همایش هرآنچه که یک مهندس باید در مورد بازاریابی بداند را برگزار می کند :

همانطور که از اسم همایش پیداست این همایش برای تمامی مهندسین در تمام مقاطع مورد نیاز است و هرآنچه که لازم باشد یک مهندس در مورد بازاریابی بداند در این همایش گفته می شود.

استاد این دوره مهندس محمد کوچک زاده استراتژیست برند های برتر مانند AVE  ، Softlan و گلرنگ هستند.

این همایش در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ، ساعت ۱۶-۱۸ در دانشکده مهندسی راه آهن برگزار می شود.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادمراجعه به انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

انجمن علمی برگزارکننده