انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کلاس جمع بندی ریاضی یکانجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در نظر دارد تا برای آشنایی بیشتر ورودی های جدید با سوالات امتحانی و نحوه ی برگزاری امتحان ریاضی۱ و اهمیت این درس که پایه ی دروس مهندسی است، کلاس جمع بندی این درس را با تدریس مهندس رجبی در روز شنبه ۴ آذر از ساعت ۱۲ تا ۱۷ که در دانشکده مهندسی راه آهن برگزار کند.

شرکت در این کلاس برای عموم آزاد و رایگان است.

برای ثبت نام می توانید به کانال @Railway_Society مراجعه کنید.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادکانال @Railway_Society

انجمن علمی برگزارکننده