انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


دوره ی آموزشی نرم افزار تحلیل سازه SAPبا توجه به نیاز دانشجو ها در رشته های مهندسی عمران و مهندسی خط و سازه های ریلی به این نرم افزار مرتبط با طراحی سازه، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در نظر دارد تا با قیمت مناسبی این کارگاه آموزشی را دوشنبه ها از ۲۲ آبان تا ۱۱ دی در ساعات ۱۳-۱۵ برگزار کند.

هزینه این کارگاه برای دانشجویان علم و صنعت ۹۰ هزار تومان و برای سایرین ۱۰۰ هزار تومان است. این کارگاه در دانشکده مهندسی راه آهن با تدریس مهندس سعید امیری که از طراحان به نام کشور هستند، برگزار می شود.

برای ثبت نام می توانید از لینک زیر اقدام یا به دفتر انجمن علمی مراجعه کنید.

لینک ثبت نام کارگاه آموزشی سپ : ppng.ir/d/fELP

Cinque Terre

اطلاعات رویدادppng.ir/d/fELP

انجمن علمی برگزارکننده