انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


همایش مسیر آهنسلسله همایش های مسیرآهن به منظور آشنایی بیشتر دانشجوهای رشته مهندسی راه آهن با رشته ی تحصیلی، شرایط کار، فرصت اپلای، کارآموزی، ارائه ی مقاله و پایان نامه و موضوعاتی از این قبیل برگزار می شود.

اولین جلسه این همایش دوشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳-۱۵ به صورت رایگان در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن برگزار خواهد شد.

سه مهمان نخستین دوره این همایش، حسینعلی آقا شریف، بهاره شاپوری و علیرضا خیرخواه هستند و برای حاضرین از اهمیت حمل و نقل ریلی ، چگونگی ارائه پایان نامه ، مزیت برتر رشته ، خاطراتشان در طی این سال ها و... صحبت می کنند.

شرکت در این همایش برای هم برای دانشجویان جدید الورود و هم برای دانشجویانی که در تلاش برای نوشتن پایان نامه و دفاع از آن هستند ، بسیار مفید و کارآمد است.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادمراجعه به دفتر انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن

انجمن علمی برگزارکننده