انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


مراسم معارفه ورودی های 96انجمن علمی و دفترفرهنگی دانشکده مهندسی راه‌آهن، مراسم معارفه ورودی های ۹۶  را برگزار می کنند:

مراسم معارفه ی ورودی ها ۹۶ مهندسی راه آهن در۲۴ مهرماه، ساعت ۱۳-۱۵ در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.

هدف از این مراسم شناخت بیشتر و بهتر دانشجویان جدید الورود با محیط دانشکده و تشکل هاست.

در این مراسم، انجمن علمی و دفتر فرهنگی برنامه هایی برای معرفی تشکل و فعالیت هایشان ارائه    می دهند که انجمن علمی در این رابطه در طول تابستان کلیپی تهیه و تنظیم کرده است.

جناب آقای دکتر یقینی و دانشجویان موفق این رشته، مهمان هایی هستند که برای دانشجویان جدید در رابطه با رشته و موقعیت های شغلی سخنرانی می کنند و به سوالات دانشجو ها پاسخ می دهند.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است و هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد

Cinque Terre

اطلاعات رویدادمراجعه حضوری به آمفی تیاتر دانشکده راه آهن در زمان برگزاری رویداد

انجمن علمی برگزارکننده