انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کارگاه آموزش نکات رزومه نویسی و مصاحبه شغلیانجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن کارگاه آموزش نکات رزومه نویسی و فرصت شغلی  را برگزار می کند:
در این همایش به سوالات شما پیرامون رزومه نویسی و فرصت های شغلی پاسخ می دهیم . سوالاتی نظیر :
رزومه ام رو چجوری بنویسم تا مخاطب رو جذب کنه؟
محتوای رزومه چی باید باشه؟
میشه مشکلات چندتا رزومه رو برام بررسی کنید؟
تو مصاحبه شغلی چیا می پرسن؟
چی کار کنم استرسم تو مصاحبه کم بشه؟
چه چیزایی رو باید تو مصاحبه شغلی رعایت کنم؟
این کارگاه در روز یک شنبه ۱۱ دی ماه در ساعات ۱۰-۱۲ در دانشکده مهندسی راه آهن برگزار      می شود. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادورود برای عموم آزاد و رایگان است

انجمن علمی برگزارکننده