انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی


نشستی با مهندس حسین شیخ زین الدینمهندس حسین شیخ زین الدین از معماران بنام و مشهور ایران که دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشکده

هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. انجمن علمی معماری و شهرسازی با برگزاری نشستی و دعوت از ایشان سعی بر

آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته معماری و همچنین تجربه ها و آثار او، در تاریخ 5 آذر ماه 96 (ساعت 15 الی 17)

در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دارد. آقای حسین شیخ زین الدین مدیر عامل یکی از دفاتر مهندسان مشاور و

نامزد انتخاب شصت چهره برگزیده در شصت سال از سوی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران در سال 1379 میباشد.

ساختمان سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در ژاپن یکی از مهمترین آثار او به شمار می آید.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادجهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده‌ی معماری مراجعه کنید.

انجمن علمی برگزارکننده
سخنران