انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع


دوره‌ی بورسبا توجه به وضعیت تجارت جهانی در شرایط امروزی، روش‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا انجمن علمی دانشکده‌ی صنایع در نظر دارد دوره 4 و نیم ساعته‌ی آموزش مفاهیم سرمایه گذاری بورس را برگزار کند .

                                                                         

Cinque Terre

اطلاعات رویدادجهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده‌ی مهندسی صنایع مراجعه کنید.

انجمن علمی برگزارکننده
سخنران