انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


کارگاه آشنایی با مباحث و موضوعات مورد مطالعه در علوم شناختینگاه ما به خود و جهان پیرامونی، همچون پازلی است که هر قطعه ی آن را، یکی از دانش های بشری، ایجاد می‌کند. یکی از تاثیرگذارترین این علوم، که تنها حدود نیم قرن از شکل گیری آن می گذرد، علوم شناختی    (Cognitive Science)  است.

موضوع اصلی دانش علوم شناختی، مطالعه شناخت و نحوه کارکرد مغز است. به عبارت دیگر، این دانش، سه گانه ی مغز (که قسمتی از بدن است)، ذهن (که در نگاه برخی، فرایند یا ویژگی ای است که از آن برمی خیزد) و رفتار (به عنوان خروجی این فرایند)، و رابطه ی میان آنان را مورد مطالعه قرار می دهد.

علوم شناختی دانشی بین رشته ای است؛ زیرا هر رشته و رویکردی که می کوشد به نحوی شناخت را مورد مطالعه قرار دهد و به آن بپردازد، در این دانش قرار می گیرد.

یکی از مهارت‌های مورد نیاز یک دانشجو آشنایی با علوم شناختی میباشد تا بتواند تحلیل صحیحی از شرایط داشته باشد؛ به این منظور انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، جهت آشنایی دانشجویان با کارکرد ذهن، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث و موضوعات مورد مطالعه در علوم شناختی نمود.

 

تسهیل‌گر : نرگس رنگین‌کمان دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی

هزینه ثبت نام : رایگان

تاریخ برگزاری : 4 اردیبهشت 1396

زمان برگزاری : ساعت  13 الی 15

جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر واقع در طبقه زیرزمین دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه فرمایید .

Cinque Terre

اطلاعات رویدادمراجعه حضوری به انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر یا حضور در سمینار

انجمن علمی برگزارکننده